Městské domy vyšších stavů

22. 9. 1645


místo

Linec


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský, se obrací na zemského hejtmana s požadavkem, aby byli brněnští měšťané ochraňováni ve svých právech.
Co se týče třináctého bodu jejich požadavků, "aby správcem v domech vyšších stavů byl připovězený měšťan a všechna břemena, kontribuce, měšťanské závazky, osobní a reálná břemena pomáhali stavové nést jako jiní měšťané ve městě" prohlásil, že by nechtěl jít proti dohodě měst a stavů.


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
zemský hejtman,
brněnští měšťanéJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018