Internetová encyklopedie dějin Brna

Městské domy vyšších stavů

Městské domy vyšších stavů


 • 22. 9. 1645 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský, se obrací na zemského hejtmana s požadavkem, aby byli brněnští měšťané ochraňováni ve svých právech.
  Co se týče třináctého bodu jejich požadavků, "aby správcem v domech vyšších stavů byl připovězený měšťan a všechna břemena, kontribuce, měšťanské závazky, osobní a reálná břemena pomáhali stavové nést jako jiní měšťané ve městě" prohlásil, že by nechtěl jít proti dohodě měst a stavů.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  zemský hejtman,
  brněnští měšťané


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018