Stížný list měšťana a lékárníka "U zlaté koruny" na neurvalé chování ubytovaného hejtmana

8. 3. 1646


místo

Brno


charakteristika

Filip Lanius, měšťan a lékárník "U zlaté koruny" se obrací na představitele města Brna se stížností na neurvalé chování jednoho hejtmana, který byl u něj ubytován. Nejen, že mu činil potíže a nevhodně se choval, ale vyjadřoval se neuctivě i o podílu brněnských měšťanů na obraně města proti Švédům a stavěl se odmítavě proti udělení privilegií za obranu města. Navíc urážel místní měšťany i slovně.


účastníci

Filip Lanius, brněnský měšťan a lékárník,
představitelé města Brna


zajímavosti

Lékárna "U zlaté koruny" se nacházela prokazatelně od první poloviny 17. století na Radnické ulici. Filip Lanius pocházel z bavorského Melsbachu.Jord


Aktualizováno: 08. 03. 2019