Povolení odběru vody pro františkánský klášter

15. 5. 1667


místo

Brno


charakteristika

Bratr Engelbert Potumský, kvardián a celý konvent u sv. Maří Magdalény v Brně oznamují, že jim představitelé města Brna povolili odběr vody pro nutnou potřebu jejich kláštera. Tímto reverzem se zavazují, že neporuší danou úmluvu a nebudou vodu dovážet jinam, než jak bylo dohodnuto.


účastníci

Engelbert Potumský, kvardián františkánského kláštera,
představitelé města BrnaJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018