Internetová encyklopedie dějin Brna

Povolení odběru vody pro františkánský klášter

Povolení odběru vody pro františkánský klášter


 • 15. 5. 1667 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Bratr Engelbert Potumský, kvardián a celý konvent u sv. Maří Magdalény v Brně oznamují, že jim představitelé města Brna povolili odběr vody pro nutnou potřebu jejich kláštera. Tímto reverzem se zavazují, že neporuší danou úmluvu a nebudou vodu dovážet jinam, než jak bylo dohodnuto.


 • účastníci

  Engelbert Potumský, kvardián františkánského kláštera,
  představitelé města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018