Klášterní vodní jez na Starém Brně

26. 7. 1660


místo

Staré Brno


charakteristika

Zuzana, abatyše kláštera Králové na Starém Brně, oznamuje purkmistrovi a radě města Brna, že je srozuměna s přispíváním na vodní jez a výdaje s ním spojené. Vodní jez leží na klášterních pozemcích. Na výdajích se chce podílet jednou čtvrtinou.


účastníci

Zuzana, abatyše cisterciáckého kláštera na Starém Brně,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 11. 07. 2018