Svévolné šenkování vína bez vědomí a souhlasu klášterní vrchnosti

9. 7. 1655


místo

Brno


charakteristika

Augustin Riemer, převor svatotomášského kláštera oznamuje radě města Brna, že obdržel její psaní o neoprávněném provozování vinného šenku.
Omlouvá se za svého sklepníka, který dostal napomenutí, že šenkoval víno a představitele města žádá, aby z tohoto přečinu nevyvozovali postih. Protože se tak dělo bez vědomí a souhlasu vrchnosti.
Převor zároveň ujišťuje, že se v budoucnosti nebude nic podobného opakovat.


účastníci

Augustin Riemer, převor augustiniánského kláštera,
rada města BrnaJord


Aktualizováno: 06. 07. 2016