Skladování vína a piva zaměstnanci královského tribunálu a zemských desek

12. 4. 1650


místo

Vídeň


charakteristika

Vydáno úřední oznámení dvorské kanceláře ve Vídni ve věci skladování cizího vína a piva sluhy královského tribunálu a zemských desek a přísežných zemských advokátů a mediků.
Dvorská kancelář rozhoduje, aby výše jmenovaní zaměstnanci měli pro potřebu vlastního domu k dispozici víno a pivo. Královský úřad má bedlivě dbát, aby tito neprovozovali pokoutně obchod s vínem - jestliže by tak učinili, mají být po právu potrestáni.


účastníci

dvorská kancelář ve VídniJord


Aktualizováno: 07. 04. 2019