Internetová encyklopedie dějin Brna

Znovuobnovení kláštera františkánek

Znovuobnovení kláštera františkánek


 • 14. 3. 1650 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna oznamují, že uzavírají dohodu mezi svatojosefským klášterem a představiteli města Brna.
  Podstata dohody spočívá v pomoci při znovuobnovení kláštera františkánek, jehož budovy, položené před městskými hradbami, byly na rozkaz Raduita de Souches v období švédského obležení Brna spáleny a zničeny, aby nemohly sloužit nepříteli. Protože klášter má být vybudován uvnitř městských hradeb, připisují se mu městské domy i se zahradami, které (pokud by byly prodávány) mají být prodány nazpět městu.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  klášter františkánek

 • poznámka

  První klášter františkánek s kostelem sv. Josefa stál před Židovskou branou. Druhý klášterní komplex byl vybudován v Josefské a Orlí ulici.
  Po jeho zrušení v lednu 1782 připadl konvent náboženskému fondu. V létě téhož roku byl předán olomouckým voršilkám, které zde otevřely klášterní dívčí školu.
  Po roce 1950 byl konvent zrušen a budovu převzalo Technické muzeum. Po roce 1989 byl areál opětovně vrácen církevnímu řádu.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 09. 03. 2013