Internetová encyklopedie dějin města Brna

Znovuobnovení kláštera františkánek

Znovuobnovení kláštera františkánek


  • 14. 3. 1650 


  • místo

    Brno


  • charakteristika

    Purkmistr a rada města Brna oznamují, že uzavírají dohodu mezi svatojosefským klášterem a představiteli města Brna.
    Podstata dohody spočívá v pomoci při znovuobnovení kláštera františkánek, jehož budovy, položené před městskými hradbami, byly na rozkaz Raduita de Souches v období švédského obležení Brna spáleny a zničeny, aby nemohly sloužit nepříteli. Protože klášter má být vybudován uvnitř městských hradeb, připisují se mu městské domy i se zahradami, které (pokud by byly prodávány) mají být prodány nazpět městu.


  • účastníci

    purkmistr a rada města Brna,
    klášter františkánek

  • poznámka

    První klášter františkánek s kostelem sv. Josefa stál před Židovskou branou. Druhý klášterní komplex byl vybudován v Josefské a Orlí ulici.
    Po jeho zrušení v lednu 1782 připadl konvent náboženskému fondu. V létě téhož roku byl předán olomouckým voršilkám, které zde otevřely klášterní dívčí školu.
    Po roce 1950 byl konvent zrušen a budovu převzalo Technické muzeum. Po roce 1989 byl areál opětovně vrácen církevnímu řádu.


  • prameny, literatura

    zobrazit "Encyklopedie moravských a slezských klášterů"
    "Archiv města Brna - Sbírka listin, mandátů a listů 1208–2000"


  • autor

    Jord


Aktualizováno: 09. 03. 2013