Osvobození královských měst od ubytování vojska, zásobování pitivem aj.

11. 8. 1648


místo

Linec


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na podkomořího Markrabství moravského, Jana st. Jakartovského ze Sudic a Březolup a oznamuje mu, že královská města jsou vyňata z povinnosti ubytování vojska, zásobování vojska vínem a pivem.
Zároveň sděluje, že mzdy poslů mají být hrazeny na státní útraty a ne ze soukromých požitků.
Dále má být důsledně odstraněno utiskování měst od projíždějících důstojníků.


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
moravská královská městaJord


Aktualizováno: 10. 08. 2018