Internetová encyklopedie dějin Brna

Osvobození královských měst od ubytování vojska, zásobování pitivem aj.

Osvobození královských měst od ubytování vojska, zásobování pitivem aj.


 • 11. 8. 1648 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na podkomořího Markrabství moravského, Jana st. Jakartovského ze Sudic a Březolup a oznamuje mu, že královská města jsou vyňata z povinnosti ubytování vojska, zásobování vojska vínem a pivem.
  Zároveň sděluje, že mzdy poslů mají být hrazeny na státní útraty a ne ze soukromých požitků.
  Dále má být důsledně odstraněno utiskování měst od projíždějících důstojníků.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  moravská královská města


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 08. 2018