Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku

21. 5. 1922


ulice

číslo orientační

1charakteristika

druhý den pobytu účastníků Italské národní pouti v Brně


zajímavosti

Z řady projevů na Špilberku zaujala účastníky slavnosti slova starosty Rossiho z Pellicova rodiště Saluzza, který uvedl, že jedna z ulic bude nazvána „Brněnská“.


poznámka

Program:
- 9.00 hodin: uvítání ve slavnostně vyzdobené zasedací síni zemských stavů moravských
- 10.00 hodin: slavnost na Špilberku spojená s odhalením pamětní desky a prohlídkou hradní kaple a kasemat
- oběd podávaný ministrem vnitra Černým v místnostech zemské správy politické
- odpoledne: návštěva slavkovského bojiště
- večer: v Městském divadle představení Smetanovy "Mé vlasti", která se hrála na výslovnou žádost Italů
- 22.00 hodin: večeře v Besedním domě, pořádaná městskou radou na počest hostů.


obrazy

události

22. 5. 1922
Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd 20. 5. 1922
Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


objekty

italská národní pouť
pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /03 věznění Italové
pamětní deska: Špilberk 1 - mezihradbí /03


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 14. 06. 2022