Italská národní pouť, třetí den pobytu: odjezd

22. 5. 1922


charakteristika

pokračování italské národní pouti


zajímavosti

Při cestě do Prahy zaslal vůdce výpravy Venino náměstkovi Mášovi telegram: „Projevuji všem lítost nad tím, že jsem opustil Brno po tak kratičkém pobytu, vyslovuji též jménem vlády italské díky nejsrdečnější za velkolepé přijetí a prosím Vás, abyste tlumočil tamnímu šlechetnému obyvatelstvu, aby přijalo co nejhlubší moje uznání. Vřele oddaný Venino."


poznámka

Program:
Odjezd vlakem do Blanska na prohlídku Macochy (před vchodem do Kateřinské jeskyně uvítáni předsedou Zemského svazu pro povznesení návštěvy cizinců Ing. Theimerem. Poslanec Šamalík v horáckém kroji pozdravil hosty, poté jim podán chléb se solí, manželka poslance rozdávala hostům koláče).
Po prohlídce jeskyní ve 14 hodin odjezd zvláštním vlakem z Blanska do Prahy.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Italská národní pouť na Špilberk"


události

21. 5. 1922
Italská národní pouť, druhý den pobytu v Brně: slavnost na Špilberku 20. 5. 1922
Italská národní pouť, první den pobytu v Brně: příjezd do Brna


Menš


Aktualizováno: 05. 05. 2017