Návštěva italských zemědělců

25. 5. 1925


ulice

charakteristika

Studijní cesta 40 italských zemědělců do ČSR u příležitosti hospodářské výpravy v Praze, konané pod protektorátem ministra zemědělství dr. Milana Hodži.


zajímavosti

Italové pobývali v ČSR od 18. do 29. 5. 1925, navštívili Prahu, Brandýs nad Labem, Hradec Králové, Olomouc, Brno, Německý Brod, Plzeň, Klatovy a Písek.
Hlavní pozornost věnovali prohlídkám potravinářských továren, výzkumných ústavů, škol, hřebčinců atd.


poznámka

Program v Brně:
- 14.00 hodin: prohlídka špilberských kasemat
- 15.00: návštěva Vysoké školy zemědělské a Výzkumného ústavu zootechnického
- 17.00: prohlídka Výzkumného ústavu zemědělského v Pisárkách, poté projížďka auty Brnem (zastávka u pomníku J. G. Mendela)
- večeře: podávána Zemědělskou jednotou Čs. republiky.

Hosté bydleli v hotelu Slavia, odkud odjeli příští den časně ráno osobním vlakem přes Jihlavu do Německého Brodu.


prameny, literatura

stavby

Hotel Slavia
Solniční 15/17 (čp. 243)
v tomto hotelu hosté byli ubytováni


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2019