Zamezení provozování živnosti v šlechtických domech

3. 2. 1646


místo

Linec


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský oznamuje, že se na něj obrátili představitelé města Brna s žádostí, aby bylo zamezeno hospodářům v panských a rytířských domech provozování živnosti. Ferdinand se staví za jejich žádost a souhlasí s tím, aby této činnosti byla učiněna přítrž.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
Ferdinand III., král český a markrabě moravskýJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018