Internetová encyklopedie dějin Brna

Prosba o osvobození od ubytování vojenských velitelů

Prosba o osvobození od ubytování vojenských velitelů


 • 3. 2. 1646 


 • místo

  Linec


 • charakteristika

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na arcivévodu Leopolda Viléma a oznamuje mu, že se na něj obrátili purkmistr a rada města Brna s prosbou, aby byli vzhledem ke ztrátám, které utrpěli během války, osvobozeni od ubytování vojenských velitelů.
  Ferdinand by jim rád vzhledem k jejich postoji vyhověl a obrací se na Leopolda Viléma, aby pokud to bude možné, jim jejich prosbu splnil.


 • účastníci

  Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna,
  Leopold Vilém Habsburský

 • poznámka

  Leopold Vilém byl druhorozeným synem císaře Ferdinanda III. Byl zasvěcen církevní službě, žil v letech 1614–1662.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018