Žádost o povolení týdenního trhu volů a dobytka

29. 1. 1646


místo

Linec


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský přikazuje zemskému hejtmanovi Markrabství moravského, aby mu odevzdal po vyslechnutí zainteresovaných činitelů (především sousedů) své dobrozdání, zdali by mohl povolit městu Brnu týdenní trh volů a dobytka.


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
moravský zemský hejtman,
město BrnoJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018