Trvalé osvobození brněnského purkmistra a radních od vojenského ubytování v jejich domech

29. 1. 1646


místo

Linec


charakteristika

vydáno nařízení Ferdinanda III., krále českého a markraběte moravského moravskému zemskému hejtmanovi, které se týká trvalého osvobození purkmistra a radních města Brna od vojenského ubytování v domech, které oni sami obývají


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
purkmistr a radní města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018