Leoš Janáček jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy university

28. 1. 1925


ulice

nej...

Masarykova univerzita
první promoce honoris causa na Masarykově univerzitě


charakteristika

Ve středu dne 28. ledna 1925, ve výroční den vzniku Masarykovy univerzity, se konala v 11.00 hodin v univerzitní aule (dnes aula FF MU) slavnostní promoce hudebního skladatele Leoše Janáčka čestným doktorem filozofie (doctor honoris causa) Masarykovy univerzity.


účastníci

účastnilo se na 500 hostů, mj.
skladatel a rektor Josef Suk a profesor K. B. Jirák (za pražskou konzervatoř),
za zemskou správu politickou ministerský rada Wierer,
za zemské vojenské velitelství generál Podhajský,
za město Brno I. náměstek Jan Máša a další hosté,
za Masarykovu univerzitu rektor Edward Babák, děkan Arne Novák a promotor Antonín Beer


zajímavosti

V diplomu je uvedeno, že byl poctěn čestným doktorátem filozofie, protože jako geniální hudební tvůrce získal si skvělé zásluhy o kulturu svého národa tím, že vynašel nový typ operní, že obrodil sborový zpěv, že vytvořil četná díla symfonická, vnesl nové a originální prvky do soudobého umění hudebního a že ve stopách svých předchůdců věnoval se neúnavnému studiu, poznávání a sbírání lidové písně moravské.


poznámka

"...profesorský sbor filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve schůzi 12. prosince 1924 jednomyslně rozhodl, aby slovutný muž Leoš Janáček byl poctěn čestným doktorátem filozofie, toto usnesení bylo schváleno a potvrzeno Ministerstvem školství a národní osvěty dne 30. prosince 1924, k této slavnostní promoci byl připraven diplom opatřený univerzitní pečetí a podpisy - Dr. E. Babáka, rektora - dr. A. Nováka, děkana - dr. A. Beera, promotora..."
(Citováno z doktorského diplomu uděleného Leoši Janáčkovi, In: Obecní věstník Zemského hlavního města Brna, 1925, č. 2, s. 29.)
osoby

Edward Babák
rektor Masarykovy univerzity Antonín Beer
promotor Leoš Janáček
Jan Máša
první náměstek starosty města Brna Arne Novák
děkan Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
další osoby (1)...


městská část

související odkazy

Do


Aktualizováno: 30. 12. 2018