Internetová encyklopedie dějin Brna

Leoš Janáček jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy university

Leoš Janáček jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy university


 • 28. 1. 1925 


 • ulice

  Grohova

 • nej...

  Masarykova univerzita
  první promoce honoris causa na Masarykově univerzitě


 • charakteristika

  Ve středu dne 28. ledna 1925, ve výroční den vzniku Masarykovy univerzity, se konala v 11.00 hodin v univerzitní aule (dnes aula FF MU) slavnostní promoce hudebního skladatele Leoše Janáčka čestným doktorem filozofie (doctor honoris causa) Masarykovy univerzity.


 • účastníci

  účastnilo se na 500 hostů, mj.
  skladatel a rektor Josef Suk a profesor K. B. Jirák (za pražskou konzervatoř),
  za zemskou správu politickou ministerský rada Wierer,
  za zemské vojenské velitelství generál Podhajský,
  za město Brno I. náměstek Jan Máša a další hosté,
  za Masarykovu univerzitu rektor Edward Babák, děkan Arne Novák a promotor Antonín Beer

 • zajímavosti

  V diplomu je uvedeno, že byl poctěn čestným doktorátem filozofie, protože jako geniální hudební tvůrce získal si skvělé zásluhy o kulturu svého národa tím, že vynašel nový typ operní, že obrodil sborový zpěv, že vytvořil četná díla symfonická, vnesl nové a originální prvky do soudobého umění hudebního a že ve stopách svých předchůdců věnoval se neúnavnému studiu, poznávání a sbírání lidové písně moravské.

 • poznámka

  "...profesorský sbor filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve schůzi 12. prosince 1924 jednomyslně rozhodl, aby slovutný muž Leoš Janáček byl poctěn čestným doktorátem filozofie, toto usnesení bylo schváleno a potvrzeno Ministerstvem školství a národní osvěty dne 30. prosince 1924, k této slavnostní promoci byl připraven diplom opatřený univerzitní pečetí a podpisy - Dr. E. Babáka, rektora - dr. A. Nováka, děkana - dr. A. Beera, promotora..."
  (Citováno z doktorského diplomu uděleného Leoši Janáčkovi, In: Obecní věstník Zemského hlavního města Brna, 1925, č. 2, s. 29.)


 • obrazy

  img1952.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Edward Babák
  rektor Masarykovy univerzity Antonín Beer
  promotor Leoš Janáček
  Jan Máša
  první náměstek starosty města Brna Arne Novák
  děkan Filosofické fakulty Masarykovy univerzity
  další osoby (1)...


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Do


Aktualizováno: 30. 12. 2018

Rukopis Leoše Janáčka - jeho slib při promoci, konané 28. 1. 1925. Archiv MU, H III 4.