Žádost o potvrzení dvou privilegií

29. 1. 1646


místo

Linec


charakteristika

Ferdinand III., král český a markrabě moravský se obrací na zemského hejtmana Markrabství moravského s nařízením, aby mu po poradě s důchodním Mikulášem Nusserem odevzdal dobrozdání, zdali by mohl povolit městu Brnu potvrzení dvou předložených privilegií, která se týkají mýta a silnice a skladovacího práva (práva skladu) pro slezské plátno.


účastníci

Ferdinand III., král český a markrabě moravský,
moravský zemský hejtman,
město BrnoJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018