Koupě statku Vohančice i s příslušenstvím

18. 9. 1700


místo

Ebersdorf


charakteristika

Leopold I., král český a markrabě moravský se obrací na moravský královský tribunál a žádá jej, aby byla vložena do zemských desk majetková úmluva mezi městem Brnem a Karlem Maxmiliánem Lvem, svobodným pánem z Rožmitálu a na Blatné, podle níž město koupilo od pána z Rožmitálu statek Vohančice s příslušenstvím za celkový obnos 23 200 zlatých.


účastníci

Leopold I., král český a markrabě moravský,
město Brno,
moravský královský tribunál,
Karel Maxmilián Lev z Rožmitálu


poznámka

Ke statku přináležely ještě vesnice: Závist, Heroltice, Skalička a Milovice.Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018