Zřízení loterie a herny v městě Brně

27. 5. 1704


místo

Vídeň


charakteristika

Leopold I. oznamuje obyvatelům a poddaným ze všech čtyř stavů Markrabství moravského, že mu byl od příslušných míst přednesen návrh, na jehož základě povolil Janu Křtiteli Busimu, bydlícímu ve Vídni, aby na vlastní náklady zřídil v městě Brně loterii a hernu, a to podle dvanácti ustanovení a směrnic, které jsou v mandátu uvedeny


účastníci

Leopold I., král český a markrabě moravský,
Jan Křtitel Busim, t.č. ve VídniJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018