Statuta kominického cechu

11. 4. 1712


místo

Brno


charakteristika

Přísežní kominického cechu jednají s tovaryši o článku 4. cechovních artykulů a jeho vyložení a vyjasnění. Článek řeší, kdy a jak lze použít cechovní peníze pro náboženské a jiné účely.


účastníci

přísežní kominického cechu,
kominičtí tovaryši


poznámka

listina je dochována torzovitě, chybí znění cechovních statutJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018