Nadace pro minoritský klášter

24. 4. 1710


místo

Brno


charakteristika

Alois Ignác Kipka, kvardián a veškerý konvent kláštera františkánů minoritů oznamují a stvrzují, že přijali částku ve výši 3000 zlatých od dědiců Františka Jeronýmy Luciniho, bývalého městského obchodníka, které jim Lucini věnoval jako věčné nadání.


účastníci

Alois Kipka, kvardián minoritského kláštera,
dědicové Františka Luciniho, bývalého brněnského obchodníkaJord


Aktualizováno: 10. 07. 2018