Internetová encyklopedie dějin Brna

Vyšlo první číslo Rovnosti

Vyšlo první číslo Rovnosti


 • 20. 8. 1885 


 • ulice

  Bratislavská
  (tehdy Josefov)

 • číslo orientační

  13

 • nej...

  Evropa
  nejstarší deník vycházející téměř nepřetržitě od svého založení dodnes


 • charakteristika

  Rovnost, "list sociálních demokratů českých" vycházela zpočátku dvakrát měsíčně, první a třetí čtvrtek, "Dělnictvo došlo k poznání, že bylo by chybou hledati svého nepřítele ve vlastních řadách a že jinam dlužno obrátiti zbraň než na hruď vlastních bratrů. Živly rozvážnější nabyly vrchu a bylo zřejmo, že přiblížila se doba, kdy opět smířiti se musí celá strana sociálně-demokratická a postaviti se tak v jeden svorný silný a nezdolný šik, jak stála v něm druhdy. Dělnictvo brněnské učinilo ku smíru tento první pokus."
  Vydání 1. čísla Rovnosti předcházela schůze asi 200 dělníků v Průšově hostinci na tehdejším Josefově č. 28 (dnes Bratislavská č. 13) dne 27. 7. 1885 za předsednictva Pankráce Krkošky a Huberta Petera.


 • účastníci

  Pankrác Krkoška, odpovědný redaktor,
  Jan Opletal, odpovědný vydavatel

 • zajímavosti

  První číslo Rovnosti vyšlo 13. srpna 1885, bylo však konfiskováno. Vydání z 20. srpna je "po konfiskaci" druhým vydáním.

 • poznámka

  Z tiráže:
  "Předplatné obnáší na rok zl. 1.40 /.../, jednotlivá čísla po 5 krejcarech."
  "Číslo toto rozesíláme na ukázku; kdo list náš odebírati nehodlá, ať zašle je nazpět. Kdo první číslo podrží, toho považovati budeme za odběratele."


 • prameny, literatura


 • události

  13. 8. 1960
  Užití příležitostného razítka k 75. výročí Rovnosti 21. 9. 1955
  Vernisáž výstavy „70 let Rovnosti a redakční práce Josefa Hybeše“


 • osoby

  Pankrác Krkoška
  redaktor


 • objekty

  100. výročí Dělnické Rovnosti
  pamětní deska: Bratislavská 13/01


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 22. 01. 2020