Stížnost na cisterciácký klášter na Starém Brně

15. 7. 1651


místo

Vídeň


charakteristika

Ferdinand I., král český a markrabě moravský, odpovídá na stížnost brněnských představitelů, která se týkala zejména pivovaru u města, který staví klášter králové na Starém Brně.
Ferdinand oznamuje, že zakázal abatyši tento pivovar stavět.


účastníci

Ferdinand I., král český a markrabě moravský,
cisterciácký klášter na Starém Brně,
představitelé města Brna


poznámka

Ferdinand I. také oznamuje, že požádal o vydání dlužníka Petra Astauera, který se zdržuje v krnovském knížectví. Dále sděluje, že pokud bude potřebovat sanytr (ledek), tak jej od Brna odkoupí.Jord


Aktualizováno: 10. 12. 2017