Žádost o rychlý příjezd lékaře Tomáše Jordána

27. 8. 1572


místo

Rokytnice


charakteristika

Zachariáš z Hradce, na Telči a Polné, zemský hejtman Markrabství moravského, žádá purkmistra a radu města Brna, aby opatřili koňmi jeho služebníka až do Vyškova, kde právě pobývá doktor Tomáš Jordán.
Jestliže představitelé města tak učiní a přispějí k rychlému příjezdu doktora Tomáše, rád se jim "dobrým za tuto službu odplatí".


účastníci

Zachariáš z Hradce, moravský zemský hejtman,
purkmistr a rada města Brna,
Tomáš Jordán, lékař


poznámka

Tomáš Jordán se narodil v Sedmihradsku v Kluži, studoval lékařské vědy (v Kluži, Vitemberce, Paříži, Montpellieru a Basileji). Od roku 1565 byl lékařem ve Vídni. Roku 1569 se usadil v Brně. Roku 1573 byl i se svými syny přijat do řad moravského rytířstva a získal predikát z Klauzenburka.
Zemřel 6. února 1586 a i jako evangelík byl pohřben v brněnském minoritském kostele.osoby

Tomáš Jordán z Klausenburku
lékař markrabství moravského


Jord


Aktualizováno: 01. 02. 2019