Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o rychlý příjezd lékaře Tomáše Jordána

Žádost o rychlý příjezd lékaře Tomáše Jordána


 • 27. 8. 1572 


 • místo

  Rokytnice


 • charakteristika

  Zachariáš z Hradce, na Telči a Polné, zemský hejtman Markrabství moravského, žádá purkmistra a radu města Brna, aby opatřili koňmi jeho služebníka až do Vyškova, kde právě pobývá doktor Tomáš Jordán.
  Jestliže představitelé města tak učiní a přispějí k rychlému příjezdu doktora Tomáše, rád se jim "dobrým za tuto službu odplatí".


 • účastníci

  Zachariáš z Hradce, moravský zemský hejtman,
  purkmistr a rada města Brna,
  Tomáš Jordán, lékař

 • poznámka

  Tomáš Jordán se narodil v Sedmihradsku v Kluži, studoval lékařské vědy (v Kluži, Vitemberce, Paříži, Montpellieru a Basileji). Od roku 1565 byl lékařem ve Vídni. Roku 1569 se usadil v Brně. Roku 1573 byl i se svými syny přijat do řad moravského rytířstva a získal predikát z Klauzenburka.
  Zemřel 6. února 1586 a i jako evangelík byl pohřben v brněnském minoritském kostele.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Tomáš Jordán z Klausenburku
  lékař markrabství moravského


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 01. 02. 2019