Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení předcházejících privilegií

Potvrzení předcházejících privilegií


 • 16. 10. 1578 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Rudolf II., král český a markrabě moravský oznamuje, že před něj předstoupili purkmistr a rada města Brna a prosili o potvrzení všech výsad a privilegií, kterých se jim dostalo od Rudolfových předků, králů českých a markrabat moravských a také od Maxmiliána II, Rudolfova otce.
  Mezi těmito právy má být potvrzen i municipál a privilegium potvrzující mílové právo, ustanovené Ferdinandem I., Rudolfovým dědem, aby nikdo na míli od města pivo a víno neskladoval a nešenkoval (z roku 1544).
  Panovník všechna privilegia potvrzuje a přikazuje, aby nikdo z panského a prelátského či rytířského stavu, který má dům v Brně, pivo a víno nešenkoval a v městě neprodával. Přikazuje úředníkům a poddaným, aby obyvatele města Brna při všech těchto privilegiích zachovávali a nedopouštěli se žádných přehmatů.


 • účastníci

  Rudolf II., král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018