Potvrzení předcházejících privilegií

16. 10. 1578


místo

Praha


charakteristika

Rudolf II., král český a markrabě moravský oznamuje, že před něj předstoupili purkmistr a rada města Brna a prosili o potvrzení všech výsad a privilegií, kterých se jim dostalo od Rudolfových předků, králů českých a markrabat moravských a také od Maxmiliána II, Rudolfova otce.
Mezi těmito právy má být potvrzen i municipál a privilegium potvrzující mílové právo, ustanovené Ferdinandem I., Rudolfovým dědem, aby nikdo na míli od města pivo a víno neskladoval a nešenkoval (z roku 1544).
Panovník všechna privilegia potvrzuje a přikazuje, aby nikdo z panského a prelátského či rytířského stavu, který má dům v Brně, pivo a víno nešenkoval a v městě neprodával. Přikazuje úředníkům a poddaným, aby obyvatele města Brna při všech těchto privilegiích zachovávali a nedopouštěli se žádných přehmatů.


účastníci

Rudolf II., král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018