Internetová encyklopedie dějin Brna

Převzetí herburského kláštera jezuitským řádem

Převzetí herburského kláštera jezuitským řádem


 • 15. 11. 1578 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Stanislav Pavlovský z Pavlovic, probošt, Václav Grodecký z Brodu, děkan, Jan Štirnský z Štyrnu, nejstarší kanovník a kapitula brněnského kostela vyznávají, že před ně předstoupil purkmistr a rada města Brna s žádostí, aby jim potvrdili císařův souhlas se smlouvou, kterou učinili se zástupci jezuitů ohledně statku herburského kláštera (Matky Boží) v Brně a předání tohoto statku do rukou nových majitelů


 • účastníci

  představitelé kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  smlouva o postoupení kláštera jezuitům byla uzavřena 9. května 1578

 • poznámka

  v listině je konfirmována listina Rudolfa II., potvrzující souhlas císařův s touto dohodou


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018