Převzetí herburského kláštera jezuitským řádem

15. 11. 1578


místo

Brno


charakteristika

Stanislav Pavlovský z Pavlovic, probošt, Václav Grodecký z Brodu, děkan, Jan Štirnský z Štyrnu, nejstarší kanovník a kapitula brněnského kostela vyznávají, že před ně předstoupil purkmistr a rada města Brna s žádostí, aby jim potvrdili císařův souhlas se smlouvou, kterou učinili se zástupci jezuitů ohledně statku herburského kláštera (Matky Boží) v Brně a předání tohoto statku do rukou nových majitelů


účastníci

představitelé kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

smlouva o postoupení kláštera jezuitům byla uzavřena 9. května 1578


poznámka

v listině je konfirmována listina Rudolfa II., potvrzující souhlas císařův s touto dohodouJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018