Úmluva mezi městem a kláštery o hrazení nákladů

20. 2. 1579charakteristika

Rudolf II., král český a markrabě moravský, oznamuje všem, že na prosbu purkmistra a konšelů města Brna potvrzuje úmluvu mezi nimi a kláštery, tj. klášterem Králové na Starém Brně a klášterem sv. Tomáše v Brně o hrazení nákladů, vynaložených na stav, kterým vede voda řeky Svratky k městu Brnu a na mlýny výše zmíněných klášterů.


účastníci

Rudolf II., král český a markrabě moravský,
klášter cisterciaček na Starém Brně,
augustiniánský klášter,
purkmistr a konšelé města Brnasouvisející odkazy

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018