Internetová encyklopedie dějin Brna

Prodej svobodného šlechtického domu městu

Prodej svobodného šlechtického domu městu


 • 1. 8. 1600 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Karel z Lichtenštejna, Mikulova, na Valticích, Plumlově a hradě Úsově, nejvyšší sudí Markrabství moravského a císařský tajný rada prodává svůj svobodný dům (nárožní na Horním trhu) v Brně se všemi právy a bez jakýchkoliv dalších nároků pro sebe a své potomky purkmistrovi, radě a celé obci brněnské za 1000 zlatých moravských, které již též od kupní strany přijal. Zavazuje se při příštím zemském sněmu dát vymazat zápis tohoto domu z desk zemských a převést jej do městských knih.


 • účastníci

  Karel z Lichtenštejna, nejvyšší moravský sudí,
  purkmistr, rada a celá obec brněnská

 • poznámka

  Horní trh = Zelný trh


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018