Stavba jezuitského kostela

14. 6. 1599


místo

(Velké) Meziříčí


charakteristika

Ladislav Berka z Dubé, Lipého a na Meziříčí, nejvyšší komorník Markrabství moravského, prosí purkmistra a radu města Brna, aby vyšli v mezích možností vstříc potřebám rektora jezuitské koleje a aby pro nově budovaný jezuitský kostel, jehož je Ladislav Berka spoluzakladatelem, bylo poskytnuto městem ještě více místa (v uličce za kostelem). Nerad by, aby se nedostatkem místa omezila původní dispozice.


účastníci

Ladislav Berka z Dubé, nejvyšší moravský komorník,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018