Internetová encyklopedie dějin Brna

Stížnost na rejtary

Stížnost na rejtary


 • 2. 12. 1592 


 • místo

  Černá Hora


 • charakteristika

  Bohuslav Luček z Heršic, úředník v Černé Hoře, žádá jménem své vrchnosti purkmistra a radu města Brna, aby rejtary, kteří přenocovali v Černé Hoře a při přesunu do Brna učinili příkoří jeho poddaným, byli v Brně tak dlouho zadrženi, dokud neuhradí spáchané škody.


 • účastníci

  Bohuslav Luček z Heršic, úředník v Černé Hoře,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018