Stížnost na rejtary

2. 12. 1592


místo

Černá Hora


charakteristika

Bohuslav Luček z Heršic, úředník v Černé Hoře, žádá jménem své vrchnosti purkmistra a radu města Brna, aby rejtary, kteří přenocovali v Černé Hoře a při přesunu do Brna učinili příkoří jeho poddaným, byli v Brně tak dlouho zadrženi, dokud neuhradí spáchané škody.


účastníci

Bohuslav Luček z Heršic, úředník v Černé Hoře,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018