Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřeknutí se odúmrtního práva za stálý roční plat v poddanské kapitulní vsi Komárově

Zřeknutí se odúmrtního práva za stálý roční plat v poddanské kapitulní vsi Komárově


 • 11. 11. 1598 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Probošt Eliáš Hovorius z Vyškova, apoštolský protonotář v zastoupení svatopetrské brněnské kapituly se zříká s 5letou výpovědní lhůtou odúmrtního práva v kapitulní poddanské vsi Komárově, a to za stálý roční plat 5 zlatých moravských splatných vždy o Hromnicích (2. února) a 16 slepic odváděných každoročně o Velikonocích. Současně povoluje zápis všech statků do (gruntovních) vesnických knih a ustanovuje postup v "nápadnictví" (tedy majetkové držbě).


 • účastníci

  představitelé kapituly sv. Petra a Pavla v Brně,
  poddaní kapituly ve vsi Komárově

 • zajímavosti

  Vedle Eliáše Hovorky byli přítomni ještě děkan Michal Regulius, kněz Eustach z Bopenu, Jan Fišer a prokurátor Benedikt Knauer.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018