Brněnský drak

století 16. stol.


ulice

číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

průjezd Staré radnice


charakteristika

Pověst o brněnském drakovi má sice řadu podob, ale lze je rozčlenit do dvou základních skupin. V jedné se předpokládá, že drak žil v okolí Brna (viz A), ve druhé se drak do Brna dostal již vycpaný (viz B), a to v roce 1608 při příležitosti návštěvy arciknížete a pozdějšího císaře Matyáše.
Drak však musel být v Brně už před tímto datem, protože podle městských účtů byly už v roce 1568 vyplaceny 4 zlaté malíři za malování draka.
V letech 1578 a 1579 musel být drak opakovaně restaurován a zbaven červů. Poslední takový účet pochází z jara 1585, kdy byl drak kromě odčervování ještě vysoušen a vykuřován.


zajímavosti

Při opravě radniční věže v roce 1749 byla do její báně vložena zpráva o trutnovském původu draka.
Knihovník augustiniánského kláštera Adeodatus Hanzely uvádí ve svém díle Urbis Brunensis Memorabilia z roku 1763, že trutnovská saň byla do Brna přivezena v roce 1608 za pobytu arciknížete Matyáše.
Při slavnostním holdování moravských stavů bylo zvíře vystaveno v městské hospodě na Zelném trhu (dnešní Reduta). Po Matyášově odjezdu pak bylo zavěšeno na věčnou památku na radnici.


poznámka

A: Před Brnem se objevil drak a ohrožoval dobytek i lidi. Byla vyhlášena odměna pro toho, kdo draka zabije. Našel se odvážlivec, který na draka nachystal lest. Do dobytčí kůže dal nehašené vápno (nebo síru) a předložil drakovi. Drak návnadu sežral, pak se napil, a když se v něm začalo vápno hasit a síra hořet, pukl. Zachránce dostal odměnu a drak byl zavěšen na památku v průjezdu Staré radnice.

B: Když se stavělo město Trutnov, našli lidé při hledání kamene ve skalách draka. Oznámili to trutnovskému pánovi, který dal udělat ze dřeva past s návnadou. Až se drak do pasti chytil, zapálili kolem něho dříví a drak se udusil kouřem. Draka pak vycpali a uložili ve věži trutnovského hradu. Když se po čase konal v Brně sněm, draka tam dovezli a darovali ho knížeti.
Po skončení sněmu daroval kníže draka městu Brnu, kde jej konšelé zavěsili v průjezdu radnice. Městu Trutnovu udělil kníže listinu, kterou mu dovolil užívat pečeť s obrazem draka. Drak měl být v Trutnově zabit v roce 1006 a do Brna se měl dostat roku 1024.
události

19. 11. 2012
Návrat „brněnského draka“ na své místo 14. 5. 1636
Brněnské kolo


stavby

Stará radnice
Radnická 8/368


objekty

Brněnské kolo
symbol: Radnická 8/05 Brněnský drak
symbol: Radnická 8/06


městská část

související odkazy

Los


Aktualizováno: 01. 11. 2019