Výstava ke 150. výročí organizovaného včelařství na Moravě a ve Slezsku

11. 12. 2004 (11.–12.12.2004)místo

charakteristika

Organizační základ včelaření na Moravě a ve Slezsku byl položen ustavením včelařského odboru při Moravsko-slezské hospodářské společnosti v Brně v roce 1854. Přímý podnět vyšel od opata starobrněnského kláštera C. F. Nappa.
Včelař a školní rada J. Hansmann vypracoval jednoduché stanovy včelařského odboru a na ustavující schůzi 24. listopadu 1854 byl zvolen jeho prvním předsedou.
Výstava přinesla historický přehled vývoje moravského včelařství, její nedílnou součástí, kromě přehlídky historických i novodobých typů úlů a pestré nabídky včelařských zařízení a pomůcek, byla také přehlídka včelích produktů a zpracovaných farmaceutických výrobků, prodej i zdobení medového pečiva, ochutnávka a prodej medoviny.


poznámka

Výstavu doprovázel bohatý osvětový program, v rámci kterého bylo možné vyslechnout přednášku shrnující poznatky o vzniku, historii a vývoji včelařství a včelařského školství.
Naši přední včelařští odborníci a výzkumní pracovníci se ve svých přednáškách zaměřili i na aktuální témata - chov matek, racionalizace a moderní metody včelaření, včelí produkty ve výživě a vše ve vztahu ke zdraví člověka.
Na výstavě bylo možné zakoupit i Jubilejní včelařský sborník vydaný u příležitosti oslav 150. výročí s články jak o historii včelařství, tak i aktuálních výsledcích výzkumu i poznatcích včelařů z praxe.osoby

Cyril František Napp
opat starobrněnského kláštera


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018