Středoevropská premiéra skladby „Římský triptych" v Brně

5. 10. 2005


ulice


charakteristika

Středoevropská premiéra skladby italského skladatele Marca Frisiniho Trittico Romano - Římský triptych zazněla v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově ve středu 5. října 2005 v 19.30 hodin.


zajímavosti

Skladba současného italského skladatele Římský triptych pro sóla, dva sbory a orchestr - je inspirována poezií papeže Jana Pavla II. ze stejnojmenné sbírky, která je zároveň jeho duchovní závětí.
Premiéra tohoto díla věnovaného právě papeži Janu Pavlu II. zazněla za jeho účasti 21. 2. 2004 v aule Pavla VI. ve Vatikánu.
První provedení ve střední Evropě ve dnech 2. – 7. 10. 2005 (v České republice, Polsku a Rakousku) tak navázalo na římskou premiéru, tentokrát již s použitím překladu textů do jednotlivých jazyků. Pod dirigentskou taktovkou samotného autora Marca Frisiniho provedli skladby umělci z Brna: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna, BFS - Beseda brněnská, Smíšený pěvecký sbor gymnázia Křenová a zahraniční mužský sbor "Schola cantorum" z Mezinárodního semináře "Maria Mater Ecclesiae" z Říma složeného ze seminaristů ze zemí Evropy, Afriky a Severní a Jižní Ameriky. Na koncertě v katedrále dále zaznělo Dvořákovo Te Deum.stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání premiéry


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 30. 09. 2018