Internetová encyklopedie dějin Brna

Diecézní knihovna Biskupství brněnského zpřístupnila své fondy veřejnosti

Diecézní knihovna Biskupství brněnského zpřístupnila své fondy veřejnosti


 • 1. 6. 2003 


 • ulice

  Kamenná

 • číslo orientační

  36

 • místo

  areál kláštera alžbětinek


 • charakteristika

  Diecézní knihovna obnovila svou činnost v roce 2002, první tisíce svazků teologické, filozofické, pedagogické, psychologické a příbuzné literatury byly zpracovány v automatizovaném knihovnickém systému.
  Výjimečnost knižního fondu spočívá v zaměření na křesťanské, teologické a jim příbuzné obory. Knihovna může nabídnout odborníkům i laikům biblickou, dogmatickou, morální teologii, liturgiku, pastorální a spirituální teologii, církevní právo, dějiny, ale i filozofii, religionistiku, psychologii, pedagogiku, sociologii, umění, knihy rozhovorů, životopisů, křesťanskou beletrii, a to v různých jazycích.
  Základem se staly odkazy a knižní dary různých dárců, především kněží. Soustavným nakupováním nově vydávaných knih z křesťanských nakladatelství se podařilo vytvořit specializovaný soubor křesťanské literatury (téměř 28000 svazků), který je svým odborným zaměřením jediný na jižní Moravě.
  Knihovna Biskupství brněnského byla zřízena biskupem Vojtěchem Cikrlem jako základní knihovna registrovaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky.


 • zajímavosti

  Velmi významnou část fondu tvoří studijní knihovna brněnského alumnátu, který téměř 150 let vychovával budoucí kněze a byl nedílnou součástí Brna. I těchto téměř čtyřicet tisíc svazků je součástí elektronického katalogu knihovny a po objednání je zpřístupněno odborné veřejnosti.

 • poznámka

  Knihovna poskytuje svým čtenářům možnost klasické absenční výpůjčky, přičemž knihy vydané před rokem 1900 je možné studovat pouze prezenčně v prostorách knihovny. Knihovna rovněž zprostředkovává MVS a rešeršní služby. Elektronické záznamy jejích knih je možné najít i v Souborném katalogu Národní knihovny, takže je prostřednictvím MVS může lehce najít i objednat čtenář z kteréhokoliv místa České republiky.
  Knihovnu lze navštívit v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin nebo po předchozí domluvě i v jiném čase.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 24. 05. 2019