Slavnostní otevření nově rekonstruované budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

19. 9. 2005


ulice

číslo orientační

10


katastr

Brno-městocharakteristika

Fakulta sociálních studií, užívající od svého vzniku v roce 1998 prostory na Jaselské, Gorkého, Údolní a Pellicově ulici a od roku 2002 i čtvrté patro budovy Ústřední knihovny FF MU, získala důstojné sídlo v nově zrekonstruované budově na Joštově ulici.


účastníci

Petr Fiala, rektor MU,
Ladislav Rabušic, děkan FSS MU,
pracovníci a studenti fakulty


zajímavosti

Novorenesanční budova na Joštově ulici č. 10, vystavěná v letech 1907–1910 podle projektu architekta Ferdinanda Hracha na místě bývalých Fischerových domů pro brněnskou německou vysokou školu technickou, připadla po zrušení této školy v roce 1945 LF MU. V letech 1952–1960 v ní sídlila i FaF MU.události

16. 11. 2006
Odhalení bronzové plastiky Prometheus na FSS MU 1. 1. 1998
Vznik Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity Ferdinand Hrach
architekt budovy v Joštově uliciměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 05. 01. 2020