Uvěznění kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba

27. 11. 1565


místo

Vídeň


charakteristika

Maxmilián II., král český oznamuje Brněnským, že se na něj obrátil Bedřich, český a moravský provinciál dominikánského řádu se sdělením, že nechal uvěznit v klášterním vězení v Brně kněze Jana pro nenáležité chování. Žádá Brněnské, kdyby chtěl Bedřich kněze Jana převézt jinam, aby mu v tom nebránili.


účastníci

Maxmilián II., král český a markrabě moravský,
Bedřich, provinciál řádu dominikánského,
rada města Brna,
Jan Czaysler, kněz


poznámka

V kostele u sv. Jakuba v 60. letech 16. století byli kazateli a faráři odpadlí mniši, nebo kněží holdující novotám ve víře, tedy protestantskému smýšlení.
V roce 1566 zde působil bývalý převor dominikánského kláštera u sv. Michala, kněz Jan Czaysler, který opustil svůj klášter a uzavřel sňatek. Řádový provinciál Bedřich Bořikovský jej dal uvěznit v klášterním vězení a chtěl jej později odvézti do Olomouce, poněvadž nepokládal Brno za dosti spolehlivé. Císař Maxmilán II. psal v té věci Brňanům a přikázal jim, aby nečinili žádných překážek při odvážení viníka z města. Brněnská městská rada však jak panovníkův tak biskupův příkaz ignorovala a naopak "svým způsobem" dopomohla provinilému knězi k útěku. Po dobu čtyř let se touto záležitostí zabývala Česká kancelář, konečný osud Jana Czayslera z listinného materiálu nelze nadále zjistit.události

29. 11. 1566
Potrestání kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018