Internetová encyklopedie dějin Brna

Uvěznění kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba

Uvěznění kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


 • 27. 11. 1565 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Maxmilián II., král český oznamuje Brněnským, že se na něj obrátil Bedřich, český a moravský provinciál dominikánského řádu se sdělením, že nechal uvěznit v klášterním vězení v Brně kněze Jana pro nenáležité chování. Žádá Brněnské, kdyby chtěl Bedřich kněze Jana převézt jinam, aby mu v tom nebránili.


 • účastníci

  Maxmilián II., král český a markrabě moravský,
  Bedřich, provinciál řádu dominikánského,
  rada města Brna,
  Jan Czaysler, kněz

 • poznámka

  V kostele u sv. Jakuba v 60. letech 16. století byli kazateli a faráři odpadlí mniši, nebo kněží holdující novotám ve víře, tedy protestantskému smýšlení.
  V roce 1566 zde působil bývalý převor dominikánského kláštera u sv. Michala, kněz Jan Czaysler, který opustil svůj klášter a uzavřel sňatek. Řádový provinciál Bedřich Bořikovský jej dal uvěznit v klášterním vězení a chtěl jej později odvézti do Olomouce, poněvadž nepokládal Brno za dosti spolehlivé. Císař Maxmilán II. psal v té věci Brňanům a přikázal jim, aby nečinili žádných překážek při odvážení viníka z města. Brněnská městská rada však jak panovníkův tak biskupův příkaz ignorovala a naopak "svým způsobem" dopomohla provinilému knězi k útěku. Po dobu čtyř let se touto záležitostí zabývala Česká kancelář, konečný osud Jana Czayslera z listinného materiálu nelze nadále zjistit.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 11. 1566
  Potrestání kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018