Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o vyjádření k olomouckému měšečníkovi usazeném v městě Brně

Žádost o vyjádření k olomouckému měšečníkovi usazeném v městě Brně


 • 29. 3. 1566 


 • charakteristika

  Mistři a tovaryši měšečnického řemesla v Brně informují (patrně) olomoucké mistry a tovaryše o žádosti Jeronýma Rossnpergera, měšečníka z Olomouce, který se chce usadit v Brně a provozovat zde své řemeslo jako mistr.
  Protože vznikly spory o oprávněnosti jeho řemesla, žádají představitelé měšečnického řemesla olomoucké mistry a tovaryše o jejich vyjádření k jeho osobě.


 • účastníci

  mistři a tovaryši měšečnického řemesla v Brně a Olomouci,
  Jeroným Rossnperger, měšečník z Olomouce

 • poznámka

  Jeroným Rossnperger se v Brně oženil.
  Ze strany cechovních brněnských představitelů asi nedostal povolení k vykonávání svého řemesla, a proto se se stížností obrátil přímo na městskou radu. Ta si zpětně vyžádala stanovisko zdejších mistrů, ukončení sporu neznáme.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018