Internetová encyklopedie dějin Brna

Opětovný příkaz k vydání provinilého kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba

Opětovný příkaz k vydání provinilého kněze Jana Czayslera, kazatele u sv. Jakuba


 • 26. 12. 1566 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Maxmilián II., král český a markrabě moravský kárá brněnské, protože nechtějí olomouckému biskupovi Vilémovi vydat provinilého kněze Jana, kazatele u sv. Jakuba, k potrestání a znovu jim přikazuje, aby jej vydali olomouckému biskupovi.


 • účastníci

  Maxmilián II., český král a markrabě moravský,
  představitelé města Brna,
  kněz Jan Czaysler

 • poznámka

  V kostele u sv. Jakuba v 60. letech 16. století byli kazateli a faráři odpadlí mniši, nebo kněží holdující novotám ve víře, tedy protestantskému smýšlení.
  V roce 1566 zde působil bývalý převor dominikánského kláštera u sv. Michala, kněz Jan Czaysler, který opustil svůj klášter a uzavřel sňatek. Řádový provinciál Bedřich Bořikovský jej dal uvěznit v klášterním vězení a chtěl jej později odvésti do Olomouce, poněvadž nepokládal Brno za dosti spolehlivé. Císař Maxmilán II. psal v té věci Brňanům a přikázal jim, aby nečinili žádných překážek při odvážení viníka z města.
  Brněnská městská rada však jak panovníkův tak biskupův příkaz ignorovala a naopak "svým způsobem" dopomohla provinilému knězi k útěku. Po dobu čtyř let se touto záležitostí zabývala Česká kancelář, konečný osud Jana Czayslera z listinného materiálu nelze nadále zjistit.
  Vilém Prusinovský z Víckova byl 39. biskupem olomouckým v letech 1656–1572. Byl energickým zastáncem nových protireformačních směrů. Velmi dobře znal náboženské poměry v městě Brně, neboť zde pobýval jako probošt kapituly sv. Petra.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018