Internetová encyklopedie dějin Brna

Osvědčení pro koželužského tovaryše

Osvědčení pro koželužského tovaryše


 • 30. 9. 1567 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Bartoloměj Kavka, Matouš Pollinger a Blažek Edlman, přísežní mistři a celý koželužský cech v Brně, dosvědčují na prosby koželužského tovaryše Melichara Widnhoffera (přednesené před shromážděným cechem), že žadatel se čtyři roky učil koželužskému řemeslu u zdejšího mistra Matouše Pollingera, a že se vždy řádně, pilně a poctivě choval, jak se sluší na mladého tovaryše. Jelikož chce své řemeslo vykonávati na jiných místech, dává mu koželužský cech osvědčení pro případ, že by mu nějaký mistr nebo tovaryš v budoucnosti bránil při vstupu do společenstva.


 • účastníci

  přísežní mistři a celý cech koželužský v Brně,
  Melichar Widnhoffer, koželužský tovaryš


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018