Internetová encyklopedie dějin Brna

Mandát císaře Rudolfa II. umožňující odvolání se k vyšší soudní instanci

Mandát císaře Rudolfa II. umožňující odvolání se k vyšší soudní instanci


 • 15. 7. 1592 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Mandát císaře Rudolfa II. dovoloval na žádost purkmistra a rady města Brna těm, kdož "měli při před městským právem", do 14 dní po vynesení ortelu městského soudu odvolání k vyšší soudní instanci (pražskému apelačnímu soudu).
  Při využití této možnosti bylo podmínkou složení 15 kop českých grošů (neboli 30 kop míšeňských).


 • účastníci

  Rudolf II., císař římský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018