Mandát císaře Rudolfa II. umožňující odvolání se k vyšší soudní instanci

15. 7. 1592


místo

Praha


charakteristika

Mandát císaře Rudolfa II. dovoloval na žádost purkmistra a rady města Brna těm, kdož "měli při před městským právem", do 14 dní po vynesení ortelu městského soudu odvolání k vyšší soudní instanci (pražskému apelačnímu soudu).
Při využití této možnosti bylo podmínkou složení 15 kop českých grošů (neboli 30 kop míšeňských).


účastníci

Rudolf II., císař římský, král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 13. 07. 2018