Internetová encyklopedie dějin Brna

První setkání k projektu Brno bez bariér

První setkání k projektu Brno bez bariér


 • 25. 3. 2003 


 • ulice

  Dominikánské náměstí

 • nej...

  Brno
  první setkání k tomuto projektu


 • charakteristika

  Náplní projektu je systematicky a trvale vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace v ulicích, objektech a městské hromadné dopravě v Brně.
  Projekt je společným příspěvkem města Brna a Ligy za práva vozíčkářů k Evropskému roku osob se zdravotním postižením, který na rok 2003 vyhlásila Rada Evropské unie.


 • účastníci

  představitelé města Brna v čele s 1. náměstkem primátora města Brna Rostislavem Slavotínkem,
  zástupci Magistrátu města Brna, nevládních subjektů i organizací zdravotně postižených

 • poznámka

  Na jednání byly schváleny pracovní skupiny, jejichž prostřednictvím bude projekt realizován. Skupiny jsou zaměřeny na oblast stavební, dopravní, vzdělání a pracovního uplatnění, mediální, legislativní a grantovou.
  Setkání se uskutečnilo ve Sněmovním sále na brněnské Nové radnici.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Haló Brno (duben 2004)"


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018