Slavnostní otevření nové budovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

15. 11. 1995


ulice

číslo orientační

9


katastr

Staré Brno


charakteristika

nová budova, o jejíž výstavbě se jednalo již od roku 1986, byla postavena v těsné blízkosti stávající historické budovy fakulty (Poříčí 7) v letech 1994–1995 podle projektu doc. Ing. arch. Vladimíra Vychodila, CSc., a Ing. arch. Pavla Kučery


účastníci

Eduard Schmidt, rektor Masarykovy univerzity,
Josef Janás, děkan PdF MU a další - zástupci MŠMT, města Brna, firem (jež se podílely na výstavbě) a brněnských vysokých škol


zajímavosti

součástí slavnostního otevření bylo i odhalení dřevěné plastiky akademického sochaře Jana Ambrůze Brána Vědění ve vestibulu budovy
události

10. 11. 1946
Slavnostní zahájení výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity


osoby

Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


objekty

Brána Vědění
plastika: Poříčí 9/01


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020