Smlouva mezi městem a jezuity o sporné ulice a poddané v Brně

26. 6. 1588


ulice

místo

Olomouc


charakteristika

Brněnští jezuité dojednali s Brňany smlouvu o sporné ulice a poddané v městě Brně a na předměstích.
Město postoupilo jezuitům Švábku i s částí zahrady na úpatí Hradu, jež byla tehdy v užívání špitálu sv. Ducha na Starém Brně, dále pravou stranu (směrem z města) Nové ulice, tři poddané v ulici Křídlovské, tři chalupníky před Veselou branou, dva poddané v Nové vsi (Králově Poli) a sedm chalupníků na Ponávce (tito ovšem mají městu nadále odvádět v obvyklých termínech peněžité dávky).
Jezuité naopak postoupili městu Huterskou ulici a domy před Tišnovskou branou a práva od Nové ulice až po městskou fortnu, dále se zřekli vinného výčepu v klášteře, ale podrželi si rozprodej vína v sudech brněnským obyvatelům.


účastníci

brněnští jezuité,
představitelé města Brna


zajímavosti

Návrh smlouvy z olomouckého sněmu byl poslán do Prahy, do císařské kanceláře k potvrzení.


poznámka

Město se zavázalo, že nebude od jezuitů požadovat pohledávku ve výši 280 zlatých moravských.události

30. 6. 1616
Potvrzení smlouvy mezi jezuity a městem Brnem 3. 6. 1588
Spory města s jezuity


městská část

související odkazy

Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018