Internetová encyklopedie dějin Brna

Smlouva o opravách stavu na řece Svitavě

Smlouva o opravách stavu na řece Svitavě


 • 18. 6. 1572 


 • místo

  Milešovice


 • charakteristika

  Hanuš Haugvic z Biskupic a na Račicích, podkomoří Markrabství moravského a další svědkové z řad šlechty dosvědčují, že byla uzavřena dobrovolná smlouva mezi knězem Bartolomějem, převorem a konventem svatotomášského kláštera z jedné a vladykou Janem Munkou ml. z Ivančic a na Troubsku ze strany druhé a purkmistrem a radou města Brna ze strany třetí.
  Dohoda se týkala společného stavu na řece Svitavě. Všechny tři mlýny (šlechtický Radlas, městský Malcmil a církevní Šmalcmil) se budou podílet společně na opravách stavu. Jan Munka a jeho potomci budou držet a na svůj náklad opravovat stav tak, aby byl dostatek vody pro následující mlýny. Brněnští, společně s převorem, vladykovi Munkovi dají na opravy 40 zlatých moravských a každý následující rok, počínaje rokem 1573, budou dávat na opravy 8 zlatých moravských.


 • účastníci

  Hanuš Haugvic z Biskupic, moravský podkomoří,
  Bartoloměj, převor augustiniánského kláštera,
  Jan Munka ml. z Ivančic,
  purkmistr a Rada města Brna


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Munka
  vladyka (jedna ze smluvních stran)


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018