Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení jednoty sokolské v Židenicích

Založení jednoty sokolské v Židenicích


 • 8. 5. 1892 


 • katastr

  Židenice

 • místo

  dvorana hostince pana Potácela


 • charakteristika

  Za účasti zástupců sokolských jednot z Brna a z Husovic potvrdili žideničtí občané 6. března 1892 úmysl založit místní sokolskou jednotu. Joža Barvič, starosta brněnského Sokola, podal některá vysvětlení ke stanovám.
  Dne 8. května pak ustavující valná hromada zvolila první výbor jednoty (přítomno bylo 26 členů). Židenické kandidáty přišly podpořit deputace z husovické a královopolské sokolské jednoty. Cvičební dny byly stanoveny třikrát týdně a k tomu účelu byl pronajat sál hostince.
  Dne 13. 8. 1892 byl Sokolu slavnostně odevzdán prapor, který připravily židenické dámy a dívky.


 • účastníci

  František Krčmář, předseda,
  František Skořepa, místopředseda,
  Bohul Vít, náčelník

  členové výboru: Václav Kučera, Václav Stačes, Gotthard Bič, František Šilhan, Josef Trkan, Cyril Škroch, Eduard Kodar, Valentin Lindařík,
  náhradníci: Jan Souček, František Kvíčera, Antonín Merkl, František Ošlejšek,
  revizoři: Josef Mejstřík, František Uher

 • zajímavosti

  Měsíční členské příspěvky:
  přispívající členové 20 krejcarů, zakládající členové 50 krejcarů a jednorázový příspěvek 10 zlatých.

 • poznámka

  Židenická jednota od počátku spolupracovala s řadou dalších místních spolků: Živnostenský spolek, Krejcarový spolek, čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav, pěvecký spolek Tábor, spolek paní a dívek Moravanka, střelci a dobrovolní hasiči.


 • obrazy

  img4432.jpg img14694.jpg img5934.jpg img4329.jpg img14693.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Josef (Joža) Barvič
  host na zakládající schůzi židenické sokolské jednoty


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Los


Aktualizováno: 03. 05. 2019

Znak TJ Sokol Židenice. Foto Jis, listopad 2005.