Založení jednoty sokolské v Židenicích

8. 5. 1892


katastr

Židenice


místo

dvorana hostince pana Potácela


charakteristika

Za účasti zástupců sokolských jednot z Brna a z Husovic potvrdili žideničtí občané 6. března 1892 úmysl založit místní sokolskou jednotu. Joža Barvič, starosta brněnského Sokola, podal některá vysvětlení ke stanovám.
Dne 8. května pak ustavující valná hromada zvolila první výbor jednoty (přítomno bylo 26 členů). Židenické kandidáty přišly podpořit deputace z husovické a královopolské sokolské jednoty. Cvičební dny byly stanoveny třikrát týdně a k tomu účelu byl pronajat sál hostince.
Dne 13. 8. 1892 byl Sokolu slavnostně odevzdán prapor, který připravily židenické dámy a dívky.


účastníci

František Krčmář, předseda,
František Skořepa, místopředseda,
Bohul Vít, náčelník

členové výboru: Václav Kučera, Václav Stačes, Gotthard Bič, František Šilhan, Josef Trkan, Cyril Škroch, Eduard Kodar, Valentin Lindařík,
náhradníci: Jan Souček, František Kvíčera, Antonín Merkl, František Ošlejšek,
revizoři: Josef Mejstřík, František Uher


zajímavosti

Měsíční členské příspěvky:
přispívající členové 20 krejcarů, zakládající členové 50 krejcarů a jednorázový příspěvek 10 zlatých.


poznámka

Židenická jednota od počátku spolupracovala s řadou dalších místních spolků: Živnostenský spolek, Krejcarový spolek, čtenářsko-pěvecký spolek Jaroslav, pěvecký spolek Tábor, spolek paní a dívek Moravanka, střelci a dobrovolní hasiči.
osoby

Josef (Joža) Barvič
host na zakládající schůzi židenické sokolské jednoty


městská část

Los


Aktualizováno: 03. 05. 2019