Otevření zrekonstruovaných hradeb pod Petrovem

30. 10. 2001charakteristika

Zrekonstruované hradby byly slavnostně otevřeny 30. října 2001. Jejich statické zajišťování a rekonstrukce započaly již v roce 1998.


účastníci

primátor města Brna Petr Duchoň,
senátor Milan Šimonovský,
generální vikář brněnské diecéze Msgre Jiří Mikulášek a další hosté


zajímavosti

Brno je jedno z mála měst, které má dochovány významné fragmenty hradeb.


poznámka

Se stavbou opevnění se započalo ihned po založení města. Části hradeb zůstaly zachovány jen tam, kde převzaly funkci opěrných zdí, ty nyní tvoří především součást hradebního systému Národní kulturní památky Petrov.
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly téměř 18,5 milionu korun. Díky opravě hradeb mohla být také zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce navazujícího veřejného prostoru Denisových sadů.


prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Haló Brno (prosinec 2001)"


osoby

Petr Duchoň
primátor města Brna


městská část

Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018