Internetová encyklopedie dějin Brna

Žádost o propuštění služebníka vojvody trockého

Žádost o propuštění služebníka vojvody trockého


 • 10. 7. 1524 


 • místo

  Krakov


 • charakteristika

  Zikmund I., král polský, velkovévoda litevský a pruský, píše purkmistrovi a konšelům města Brna, "že prý v jejich městě se nachází nějaký Pavel, architekt čili zedník, služebník Konstantina, vojvody trockého a vojevůdce Zikmundova velkovévodství litevského". Tento odešel bez vědomí vévody, aniž by dokončil započatou práci.
  Král polský žádá představitele města, aby mu byli nápomocni a Pavla svobodně propustili a zároveň se zaručuje za svého vojevůdce, který Pavlovi promine svévolné opuštění a sběhnutí od práce.


 • účastníci

  Zikmund I., král polský, velkovévoda litevský a pruský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018