Žádost o propuštění služebníka vojvody trockého

10. 7. 1524


místo

Krakov


charakteristika

Zikmund I., král polský, velkovévoda litevský a pruský, píše purkmistrovi a konšelům města Brna, "že prý v jejich městě se nachází nějaký Pavel, architekt čili zedník, služebník Konstantina, vojvody trockého a vojevůdce Zikmundova velkovévodství litevského". Tento odešel bez vědomí vévody, aniž by dokončil započatou práci.
Král polský žádá představitele města, aby mu byli nápomocni a Pavla svobodně propustili a zároveň se zaručuje za svého vojevůdce, který Pavlovi promine svévolné opuštění a sběhnutí od práce.


účastníci

Zikmund I., král polský, velkovévoda litevský a pruský,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018