Potíže s obnovením městské rady

14. 5. 1525


místo

Budín


charakteristika

Ludvík Jagellonský sděluje purkmistrovi a konšelům města Brna, že opětovně vyzývá Viléma Kunu z Kunštátu a na Hrádku, podkomořího Markrabství moravského, aby ihned a bez meškání obnovil a stvrdil zdejší radu. Pokud by tak neučinil, čehož se pisatel obává, poroučí purkmistrovi a radě, aby radu sami obnovili a Ludvíkovi potom tento akt oznámili a on již jim vše stvrdí.


účastníci

Ludvík Jagellonský, král český a markrabě moravský,
Vilém Kuna z Kunštátu, moravský podkomoří,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Městská rada se obvykle "sázela" - tedy obměňovala - týden po Velikonocích. Úřední rok se nekryl s kalendářním rokem.


poznámka

V letech 1520–1526 Vilém Kuna z Kunštátu a na Hrádku zastával úřad moravského podkomořího.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018