Žádost o zapůjčení brněnského kata

25. 7. 1533


místo

Veveří


charakteristika

Jan Rokytský z Ludanic a na Veveří píše brněnskému rychtáři Janu Krčovi, že byl před něj předveden vězeň "mordýř", který mu zrádně v Herolticích člověka zabil a který byl již před tímto skutkem znám jako zloděj. Zemský hejtman ho nabádá, aby podle zásluhy jeho "spěšný konec dal udělati". Proto také Rokytský žádá městského rychtáře o zapůjčení mistra kata, "aby ten lotr konec svůj podle zásluhy vzal".


účastníci

Jan Rokytský z Ludanic,
rychtář města Brna,
Jan Kuna z Kunštátu a na Lukově, hejtman Markrabství moravskéhoJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018